Lätt sele
Priser:
Priset per timme för läderarbeten är
200:-/tim + 25% moms. Firman har F-skattsedel.

Fårskinnen: Pris mellan 900:- - 1300:- inkl. moms.
Beroende på storlek på skinnen.
  Ev. frakt tillkommer på ovanstående