Borns Mekaniska Verkstad

Den mekaniska verkstaden är det senaste tillskottet till Kallasgårdens verksamhet. I anslutning till byggnaden finns sadelmakeri.

Behovet av ändamålsenliga lokaler för reparation och underhåll av gårdens maskinpark och intresset av att dona med mekanik. Ledde till att det nu finns även en mekanisk verkstad med maskinpark för svets, svarv, fräsning mm.