Ägarparet Yvonne och Gösta Karlberg

Kallasgården på Borns by i Rättvik nuvarande ägare Gösta och Yvonne Karlberg är en släktgård med mycket gamla anor.
Ett av husen är från 1300 talet. Enligt borrprov i dom gamla stockarna.
Gården var förr en typisk omkringbyggd dalagård boningshuset var då av typen parstuga, vidare fanns bagarstuga, stall, ladugård och övriga byggnader som tillhör en gammal gård.

En jordkällare byggd av välvd sandkalksten, (sk. limsten) är fortfarande helt intakt och i bruk för förvaring av potatis m.m.Till gården hör också ett fäbodställe i Sandvikens fäbodar vid sjön Ljugaren ca 15 km från Borns by.
Bakom bostadshuset fanns förr en gårdssmedja. Ca 75 m öster om gården fanns en  kalkugn för bränning av kalk som användes till olika ändamål.

Gården har genom åren byggts om vid ett flertal tillfällen ,inte minst sedan Gösta och Yvonnes övertagande 1973.

På Kallasgården finns i dag förutom bostadshuset, snickeri, mekanisk verkstad, sadelmakeri, bagarstuga, ladugård fårhus (fd. plansilos) samt flera förvaringsbyggnader för div. redskap m.m.