Kontakt

Rederi: Gösta Karlberg, Kallasgården, Born.
Hembornsvägen 16
795 92 Rättvik.

Tel: 0248-143 86, 070-621 43 86

E- post: kallasgarden@telia.com

Hemsida: www.kallasgarden.se

xxx

Tillbaka